Κατασκευές πελατών

Μπορείτε να μας στείλετε και τη δική σας κατασκευή μέσω email στο chaskoschroma@chaskos.gr. Θα πρέπει να μας γράψετε κάποιες πληροφορίες ή και οδηγίες κατασκευής και να μας ενημερώσετε εάν θέλετε να αναρτηθεί.