Χρώμα Article-Nr. VE Συσκευασία ΕΑΝ-code Τιμή
Διαφανές 14500100 060 4 1 lt 4000590 176006 6,20
Thinner – Διαλυτικό  (Ενός συστατικού)

Ειδικό διαλυτικό που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση πυκνότητας όλων των χρωμάτων ενός συστατικού. Επίσης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων – χεριών κτλ.