Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
49% 40-60 μικρά

12,25 – 8,17 m2/lt

7 ώρες στους

20 OC

Λευκό 20 lt 125.55
Υπόστρωμα (βελατούρα) για εφαρμογή πριν τα τελικά αλκυδικά. Συμβατό με αστάρια ενός συστατικού.