Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
51% 40-80 μικρά

12,80 – 6,38 m2/lt

10 ώρες στους

20 OC

Καφεκόκκινο 20 lt 96.10
Γκρι 20 lt 113.15
Άσπρο 20 lt 120.90
  Μπεζ 20 lt 103.85
Αστάρι για τελικά αλκυδικά χρώματα.

 

 

Σημείωση: Για Συσκευασίες 2,5lt και 5lt , υπάρχει επιβάρυνση 0,50 € ανά λίτρο