Αντιδιαβρωτικό Αστάρι (Χλωριωμένο)

 

   

 

Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €  
46% 70-150 μικρά

6,57 – 3,07 m2/lt

4 ώρες στους

20 OC

Καφεκόκκινο 20 lt 133.3  
Ασημί 20 lt 145.7  
Αστάρι πολλαπλής χρήσης με καλή αδιάβροχη ιδιότητα και ταχυστέγνωτο.

Κατάλληλο για αστάρι πριν το αντιρρυπαντικό.