Αστάρι για Αλουμίνιο

 

Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
43% 60-140 μικρά

7,15 – 3,07 m2/lt

12 ώρες στους

20 OC

Μπεζ 5 lt 12.40
Δυο συστατικών υλικό που χρησιμοποιείται ως αστάρι σε επιφάνειες αλουμινίου ή γαλβανιζέ λαμαρίνα προσφέροντας εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

αναλογία πρόσμιξης – 16.7/3.3