Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
55% 100-170 μικρά

5,30 – 3,12 m2/lt

5 ώρες στους

20 OC

Καφεκόκκινο 20 lt 372
Μαύρο 20 lt 384
Μπλέ 20 lt 403
Σκληρό αντιρρυπαντικό χωρίς κασσίτερο βασισμένο σε χλωριωμένο ελαστικό και οξίδια του χαλκού.

 

Ταχυστέγνωτο με εξαιρετική αντιρρυπαντική ιδιότητα. Πολύ καλή αντοχή στην τριβή με το νερό σε υψηλές ταχύτητες

 

Σημείωση: Για Συσκευασίες 2,5lt και 5lt , υπάρχει επιβάρυνση 0,50 € ανά λίτρο