Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, πολυμερικό πυριτικό κονίαμα, για υψηλών ‘απαιτήσεων’ εφαρμογές. Προστατεύει κάθε τοιχοποιία από τη διείσδυση υγρασίας προερχόμενης από βροχή. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σοβά που εμφανίζουν προβλήματα υγρασίας, με συνέπεια την αποσάθρωσή τους, την αποφλοίωση και τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (συνήθη προβλήματα). Εφαρμόζεται επίσης και σε τοιχοποιίες από σκυρόδεμα, προστατεύοντάς τις από την ενανθράκωση. Δημιουργεί σταθερό και στεγανό υπόστρωμα για την τελική διακοσμητική βαφή. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση1,0kg/m² /mm πάχους στρώσης
Συσκευσία5kg, 20kg