Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών

Εποξειδικό αστάρι νερού 2 συστατικών, με άριστη πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Είναι κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση125gr-150gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση
Συσκευασία4kg (A 3kg + B 1kg)