Ουδέτερο Σιλικονούχο Υλικό για πισίνες & μπάνια

Για μόνιμα μέσα στο νερό