Για τελικά Πολυουρεθάνης VFE 35 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 20 lt 108,50