Υβριδικό, πολυουρεθανικό – ακρυλικό χρώμα δαπέδων

Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυου­ρεθανικό – ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού. Δι­ακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότη­τα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία. Σχημα­τίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δά­πεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα. Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την κάλυ­ψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρομίων, δημιουργεί μία μοναδι­κή αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας. Συμμετέχει στο σύστημα προστα­σίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU). Εφαρμόζεται σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενο­δοχείων κλπ., διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ιδιαι­τερότητα του συστήματος έγκειται στην εφαρμο­γή τριών συνολικά στρώσεων (μία dB BLOCK και δύο SUPER FLOOR PU), με αποτέλεσμα τη δημι­ουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, αν­θεκτικού στην καθημερινή χρήση και την τριβή.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑπόδοσηΠερίπου 8-10m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής
Συσκευασία750ml, 3lt, 10lt