Εύκαμπτο ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμες 1-15mm

Σφραγιστικό νέας γενιάς σε μορφή σκόνης, βινυ­λικής βάσης με υαλοσφαιρίδια. Θιξοτροπικό, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυ­ρής πρόσφυσης σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι υδαταπωθητικό, δεν επηρεάζεται από τον παγετό ή τη μόνιμη υγρασία, ακόμη και τα λιμνά­ζοντα νερά. Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε ρωγμή σε σοβά ή σκυρό­δεμα, καθώς και αρμούς σε πλακίδια, μάρμαρα, υαλότουβλα, κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα κλπ. Eκτός από την εφαρμογή με μεταλλική σπάτου­λα ή στοκαδόρο, δύναται να προωθηθεί και με την ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ή με το πολυχρηστικό πιστό­λι προώθησης DUROSEAL 600 της DUROSTICK. Λευκό, χρωματίζεται με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C σε αναλογία 3% κατά βάρος, δημιουργώντας 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις ή βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του. Kατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κα­τηγορία PCR R2 κατά EN 1504-3

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚατανάλωσηΕνδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm
Συσκευσία250gr, 5kg