Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών και εξομάλυνσης επιφανειών

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμι­κά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πο­ρώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομά­λυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγι­σης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφά­νειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσι­μεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψο­σανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πά­στας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπα­τουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

Ρωγμές σε ταράτσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm- 3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλ­λικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στε­γανωτικά (Νο39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυου­ρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση
  • Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm
  • Ως υλικό εξομάλυνσης: 1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια
Συσκευασία1kg, 5kg, 15kg