ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ.

ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΗ-ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ/ΓΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ.