ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

  • Πιστοποίηση βάσει ΙΜΟ
  • Σύνθεση 1-συστατικού
  • Υψηλής ελαστικότητας
  • Ήπιας οσμής
  • Μη διαβρωτικό
  • Μπορεί να βαφτεί
  • Προσφύεται καλά σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων στη ναυτιλία
  • Χωρίς διαλύτες
  • Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων – VOC
  • Χαμηλό περιεχόμενο σε ισοκυανικά

Χρήσεις

Το Sikaflex®-291i είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων για ναυτιλιακές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για διαμόρφωση ελαστικών, ανθεκτικών σε ταλαντώσεις αρμών και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών σφράγισης. Το Sikaflex®-291i έχει  εξαιρετική  πρόσφυση  σε συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται σε ναυτιλιακές κατασκευές όπως ξύλο, μέταλλα, αστάρια μετάλλων και βαφές (2- συστατικών), κεραμικά υλικά και πλαστικά (GRP, κ.λ.π.).Το Sikaflex®-291i δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σφράγιση πλαστικών που είναι επιρρεπή σε ρηγμάτωση υπό περιβαλλοντική καταπόνηση (π.χ. Plexiglas, πολυκαρβονικά, κ.λ.π.). Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες εφαρμοστές. Θα πρέπει να διεξάγονται δοκιμές με τα πραγματικά υποστρώματα και τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής για να διασφαλιστεί η πρόσφυση και η συμβατότητα των υλικών.