Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού

Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρω­σης οπλισμού σκυροδέματος. Mε ισχυρά αντιδια­βρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλι­σμό του σκυροδέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση υγρασίας ή νερού (*). Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί και ως υπόστρωμα μεταξύ νέου και πα­λαιού σκυροδέματος ή κονιάματος. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης κατά ΕΝ 1504-7.

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMOVER της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚατανάλωσηΩς αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού
Ως συνδετική στρώση: 2kg/m²
Συσκευασία1kg, 5kg