Ακρυλικό ανάγλυφο επίχρισμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Απόδοση

5m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:240 L:el-GR

Συσκευασίες

3Lt

9Lt


Πιστοποιήσεις