Διαβρωτικό χρωμάτων νέας σύνθεσης φιλικότερης στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη.

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:312 L:el-GR

Συσκευασίες

0.5Kg

1Kg


Πιστοποιήσεις