Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα, εντελώς άοσμο, με λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο έχει μηδενικές εκπομπές οργανικών πτητικών ουσιών VOC=0 και εξουδετερώνει την φορμαλδεΰδη του χώρου.

Υψηλής ποιότητας, ειδικό χρώμα νερού εσωτερικής χρήσης, για τοίχους και οροφές. Αναπτύσσει ένα ενεργό υπόστρωμα το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει την φορμαλδεΰδη που υπάρχει στον αέρα. Έχει επίσης μηδενικό αντίκτυπο όσον αφορά τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και επικίνδυνων ουσιών, πολύ καλή αντοχή στους κοινούς οικιακούς ρύπους και καθαρίζεται με ευκολία.

Το Formafree είναι ένα λειτουργικό τεχνολογικά αναβαθμισμένο επίχρισμα που συνδυάζει τις ιδιότητες υψηλής ποιότητας επιχρίσματος και ταυτόχρονα είναι άοσμο, με μηδενικές εκπομπές ΠΟΕ και χωρίς επικίνδυνες ουσίες. Τα λειτουργικά επιχρίσματα επιτελούν και άλλες λειτουργίες εκτός από το να διακοσμούν τον χώρο. Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες το προϊόν μπορεί να εξουδετερώνει τη φορμαλδεΰδη που υπάρχει στον αέρα. Αυτή η ικανότητα καθιστά το προϊόν μοναδικό στην κατηγορία των εσωτερικών επιχρισμάτων. Οι λειτουργικές ιδιότητες του Formafree (μηδενικές ΠΟΕ, έλλειψη επικίνδυνων ουσιών, εξουδετέρωση φορμαλδεΰδης) έχουν μετρηθεί και ελεγχθεί από το εργαστήριο Eurofins. Οι εσωτερικοί χώροι που έχουν βαφεί με το Formafree έχουν καλύτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα και συμβάλλουν έτσι στην εξάλειψη του Συνδρόμου του Παθογόνου Κτιρίου.


Απόδοση

15m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:365 L:el-GR

Συσκευασίες

0,75Lt

3Lt

10Lt


Πιστοποιήσεις