Εποξικό Αστάρι

 

Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €
82% 250-300 μικρά

3,28 – 2,73 m2/lt

14 ώρες στους

20 OC

Καφεκόκκινο 20 lt 186
Μαύρο 20 lt 189.10
Μπλε 20 lt 190.65
Ισχυρό εποξικό αστάρι δυο συστατικών με αντοχή στις φθορές. Βασισμένο σε εποξική ρυτίνη.

 

Εφαρμόζεται σε υψηλό πάχος και προσεφέρει αντίσταση κατά της διάβρωσης.

Αναλογία πρόσμιξης – 9/1