Εποξικό Υψηλών Προδιαγραφών

 

 

Στερεά Πάχος – Κάλυψη (περίπου) Επαναβαφή Απόχρωση Συσκευασία Τιμή €  
100% 500-3000 μικρά

2,00 – 0,15 m2/lt

16 ώρες στους

20 OC

Γκρί 7,5 Kg 18.60  
Ειδικό εποξικό υλικό με μεγάλη περιεκτικότητα στερεών με εξαιρετικές αντοχές. Ιδανικό για μεταλλικά σκάφη. Aναλογία πρόσμιξης – 2/1