Χρώμα Article-Nr. VE Συσκευασία ΕΑΝ-code Τιμή
Μπεζ 14500500 051 5 5 lt 4000591 176908 85
Μπεζ 14500500 051 5 10 lt 4000591 176908 155
Μπεζ 14500500 051 5 20 lt 4000591 176908 279
Εποξικός  Στόκος

Στόκος εποξικός δύο συστατικών χωρίς διαλύτη, για χρήση σε επιφάνειες ξύλινης μεταλλικής και πλαστικής κατασκευής. Κυρίως για μεγάλα γεμίσματα και χτισίματα για ελαστικότητα αλλά και αντιοσμωτικές εργασίες