Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυ­ριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Παρουσιάζει μηδαμινή συρρίκνωση και εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. Κατάλληλο για επισκευή βιομηχανι­κών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεα­τίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό για επισκευή κολόνων και τοιχίων ως επι­σκευαστικός μανδύας, παράλληλα με τις συνδετικές ράβδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου 1lt.
Συσκευασία 25kg.