Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κα­τάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί και προ­στατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες δημιουργημένες με χρώ­μα, πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX καθώς και στόκους τε­χνοτροπίας, όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφά­νειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθη­μερινή χρήση των χώρων και ‘επιτρέπει’ το καθά­ρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδί­ζει και είναι φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Συσκευασία750ml