Χρώμα Article-Nr. VE Συσκευασία ΕΑΝ-code Τιμή
Διαφανές     1 lt   9
Thinner – Διαλυτικό Πολυουρεθάνης

Δυο συστατικών διαλυτικό πολυουρεθάνης για τελικά χρώματα δυο συστατικών

(DD-HARTLACK)