Ειδικό στεγανωτικό δομικών επιφανειών.
Ειδικό στεγανωτικό δομικών επιφανειών. Στεγανοποιεί κάθε δομική επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική, κάτω ή πάνω από το έδαφος.

Απόδοση

6m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:266 L:el-GR

Συσκευασίες

0.6Lt

3Lt