Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, 3-30mm

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξο­μάλυνσης δαπέδων, για πάχη 3 έως 30mm, τα­χείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης. Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρούση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, εργασιμότητα και αντλησιμότη­τά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δα­πέδων έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά. Κα­τάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υπο­στρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία καθώς και για δά­πεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). Δημιουργεί λεία τελική επι­φάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτελεί ιδανική επιλογή για την κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά, σε εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, εκθεσιακά κέντρα κλπ., πριν την επένδυσή τους. Κατατάσσεται ως CT-C50-F15-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,7kg/m²/mm πάχους
Συσκευασία 25kg