Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Συγκολλητικό σφραγιστικό υλικό μηδενικής συρρίκνωσης με αντοχή σε αλκάλια, οξέα, παγετό και υγρασία. Δεν περιέχει διαλύτες. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση στο μπετόν και το σίδερο και εμφανίζει εξαιρετικές αντοχές σε θλίψη, κάμψη και απόσπαση. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή του δομικού στοιχείου. Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος. Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων. Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα. Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504-5 και στην κατηγορία R2 κατά ΕΝ 12004.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/lt κενού χώρου
Συσκευασία 1kg (Α+Β)