Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. Ιδανικό για κάθε οριζόντια ή κάθετη ορυκτή επιφάνεια που υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2 (αρχές 2, 5/MCPR/ έλεγχος υγρασίας, βελτίωση επιφάνειας).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία 4kg, 18kg