Αδιάβροχο αστάρι νανοτεχνολογίας, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.
Ενός συστατικού, αδιάβροχο, υδατοδιάλυτο, αστάρι βασισμένο σε ειδικές ρητίνες νανοτεχνολογίας. Διεισδύει βαθιά και στους μικρότερους πόρους του υποστρώματος και παράλληλα του προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες πριν τη βαφή, μειώνει την απορροφητικότητα τους, ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων που θα ακολουθήσουν και συμβάλει σε ένα  πιο ομοιόμορφο άπλωμα και καλύτερο φινίρισμα. Επίσης λόγω της υδροφοβίας που αποκτά το υπόστρωμα εμποδίζεται η είσοδος υγρασίας από το εξωτερικό προς το εσωτερικό μέρος του υποστρώματος και η εμφάνιση ρηγματώσεων. Ταυτόχρονα επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει και να μπορεί να αποβάλει τυχόν υδρατμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό της. Κατάλληλο για υποστρώματα από τσιμέντο, σκυρόδεμα, σοβά καθώς και για στοκαρισμένες και σπατουλαρισμένες επιφάνειες. Ιδανικό για περιπτώσεις σαθρών υποστρωμάτων που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή που είναι βαμμένα με υδροχρώματα.

Απόδοση

10m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:364 L:el-GR

Συσκευασίες

1Lt

5Lt

20Lt