Λεπτόκοκκος 1-10mm, υαλώδης

Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου και δα­πέδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ­ρους. Καθαρίζεται και δουλεύεται εύκολα, ενώ είναι υδαταπωθητικός. Η υαλώδης επιφάνειά του δεν συγκεντρώνει βακτήρια και μετά την πά­ροδο 28 ημερών διασφαλίζει αντιτριβική τελική επιφάνεια που δεν χαράζει και δεν ρηγματώνει. Διατίθεται σε 38 ανεξίτηλους χρωματισμούς. Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση350-900gr/m²

Η κατανάλωση στους αρμόστοκους εξαρτάται από το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

Συσκευασία5kg