Κόλλα ταχείας συγκολλήσεως και γεμιστικό κόλλας για να ενισχύσετε τις ευαίσθητες συνδέσεις με ανόμοιες και ανώμαλες επιφάνειες.

• ΓΡΗΓΟΡΑ • ΣΤΑΘΕΡΑ • ΣΙΓΟΥΡΑ

Διαφανής & Αδιάβροχη

• Χωρίς ανακάτεμα

• Χωρίς διαλύτες

• Χωρίς πρόβλημα ποσότητας & δόσης αναμείξεως

• Χωρίς σπατάλη κόλλας και υλικού