ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΙΚΡΟ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΔΩΝ κτλ.