Τοποθετείστε τα πλακάκια μόνοι σας, εύκολα και σαν επαγγελματίες!!

Σταυροί αλφαδοποίησης για την τοποθέτηση πλακιδίων εύκολα γρήγορα και χωρίς κόπο.

Η σακούλα περιέχει 50 τεμάχια , ανταλλακτικά και ειδικό κλειδί.