Χρώμα βαφή υψηλής θερμοκρασίας που βασίζεται σε ρητίνη σιλικόνης σε σπρέι της Den Braven που αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.