ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ 150Kg

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝ 131