ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΑΣ.