Βερνικόχρωμα κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες και ειδικά για καλοριφέρ.

Απόδοση

14m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:273 L:el-GR

Συσκευασίες

0.75Lt

2.5Lt


Πιστοποιήσεις