Νάυλον κάλυψης για το βάψιμο 5 μετρα* 4 μετρα = 20 (m2)