Χρώμα διαγράμμισης δρόμων. Σε λευκό και κίτρινο.

Απόδοση

10m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:311 L:el-GR

Συσκευασίες

3.1Lt

15.6Lt


Πιστοποιήσεις