Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Διάσταση: 100mm x 100mm
Μήκος: 2,5m.
Συσκευασία Δέμα 20 τεμ. των 50m.