Λευκό ημιδιάφανο 100% ακρυλικό υπόστρωμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
Λευκό ημιδιάφανο 100% ακρυλικό υπόστρωμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
Κατάλληλο για όλων των ειδών τις επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, γυψοσανίδες αλλά και επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά
ή ακρυλικά χρώματα. Έχει καλή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και διευκολύνει την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Υπερέχει των
άλλων ασταριών λόγω της ημιδιαφάνειας του η οποία βελτιώνει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος ενώ συγχρόνως έχει τη
δυνατότητα να χρωματιστεί στην απόχρωση του τελικού χρώματος.

Απόδοση

10m2/Lt

Αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας
PID:368 L:el-GR

Συσκευασίες

0.75Lt

4Lt

10Lt


Πιστοποιήσεις