ΛΥΣΗ Νο 1

•  Καθαρίζουμε τους αρμούς με το ειδικό καθαριστικό BIOCLEAN για αρμούς πλακιδίων για να απομακρύνουμε βρωμιές, τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος.

• Αδιαβροχοποιούμε τους αρμούς με το ειδικό αδιαβροχοποιητικό D-16 HYDROSTOP.

Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής βάσης. Προστατεύει την επιφάνεια των αρμόστοκων (πλακιδίων, γρανιτών, υαλότουβλων κ.ά.) από την απορρόφηση υγρασίας και λεκέδων, με αποτέλε­σμα τη διατήρηση των αντοχών και του χρώματός τους. Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές σε αρμό­στοκους που εμφανίζονται λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή απότομης αφυδάτωσης κατά την αρ­μολόγηση. Σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα), ‘εμποδίζει’ την απορρόφηση υγρασίας και συνεπώς την εμφάνιση μούχλας, ενώ σε εξωτερι­κούς, ‘αποτρέπει’ την αποκόλληση πλακιδίων που είναι πιθανό να προκληθεί λόγω παγετού. Η υδαταπωθητικότη­τά του διατηρείται για 2 έτη εξωτερικά και για 5 χρόνια εσωτερικά.

ΛΥΣΗ Νο 2

Αν το αισθητικό αποτέλεσμα μετά τον καθαρισμό δεν μας ικανοποιεί, μπορούμε να αποξηλώσουμε τους παλαιούς αρμόστοκους σε βάθος τουλάχιστον 3mm, να καθαρίσουμε επιμελώς:
Με Ξύστρα αφαίρεσης αρμόστοκων πλακιδίων, εξαι­ρετικής αντοχής, με εργονομική πλαστική λαβή. Διαθέτει δύο σκληρές λάμες, με δυνατότητα αφαί­ρεσης της μίας για στενότερους αρμούς. ΦΡΕΣΚΑΡΕΙ λεκιασμένους και αποχρωματι­σμένους αρμόστοκους και ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ τους αρμόστοκους που είναι φθαρμένοι και παρουσιάζουν σκασίματα ή θρυμ­ματίζονται.

Κατόπιν αρμολογούμε με ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΕΛΑΙΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ  ο οποίος δεν λέκιαζει και δεν αποχρωματίζεται.
Εύκαμπτος και ελαιοαπωθητικός αρμόστοκος
Πλακιδίων – μαρμάρων 1-8mm
Το πρώτο εύκαμπτο πληρωτικό αρμών πλακιδίων. Υδαταπωθητικός και αντιπαγετικός αρμόστοκος πλακιδίων σε μορφή σκόνης με ελαστικές ρητί­νες νέας τεχνολογίας και ειδικά fillers. Παρου­σιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές και δεν δημι­ουργεί ρηγματώσεις κάτω από τις πλέον αντίξο­ες συνθήκες περιβάλλοντος. Παρουσιάζει εξαι­ρετική αντοχή σε οξέα, αλκάλια, ισχυρά καθαρι­στικά καθώς και σε ορισμένους διαλύτες και στο χλωριωμένο νερό. Έχει άριστη εργασιμότητα και δημιουργεί άρρηκτη πρόσφυση στις παρειές των αρμών. Ανθεκτικός στο λέκιασμα από υδαρούς και λιπαρούς λεκέ­δες όπως λεκέδες από νερό, καφέ, λάδι, κρασί κ.ά. καθώς και στη δημιουργία μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων. Ιδανικός για βεράντες, ταράτσες, ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανίδες, τσιμεντο­σανίδες. Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά EN 13888.